P.P.c.B

Konzole

Konzole

adjust_crosshair změní barvu zameřovacího kříže
allow_spectators 0 zakáže pohyb spectatorů na serveru
(1 umožní)
appenddemo [demo] pokračuje v nahrávání již existujícího dema
autobuy nakoupí podle seznamu v autobuy.txt
addip [min] [IP] zabanuje hráče podle IP adresy, pokud zadáme 0 udělujeme permban
alias aliasuje příkaz(y)
buy [něco] nakoupí předmět, např. buy deagle koupí Deserta
banid [min] [unique] zabanuje hráč podle unikátního ID stam accountu, pokud zadáme 0 min udělujeme permanentní ban
bind "[key]" "[command]" přiřadí klávese příkaz např. bind "f1" "say ahoj" vypíše do chatu hlášku ahoj
changelevel [map] změní mapu, changelevel de_nuke změní mapu na nukovačku
cl_hidefrags 1 vypne zobrazování fragů (s 0 opět zapne)
cl_observercrosshair 1 zapne křížek ve spectator módu (0 vypne)
cl_showfps 1 zapne zobrazování FPS na monitoru (0 vypne)
clear vymaže všechny řádky z konzole ("vyčistí" okno konzole)
cmdlist vypíše do konzole seznam
všech dostupných příkazů
connect [IP] připojí se k serveru s danou IP adresou
cvarlist vypíše do konzole seznam všech nastavitelných parametrů a jejich aktuální hodnoty
disconnect odpojí od aktuálního herního serveru
drawradar zapne vykreslovaní radaru na obrazovce
exec [file.cfg] vykoná všechny příkazy zapsané v souboru *.cfg
exit opustí hru (ekvivalent příkazu quit)
fakelag 0 simulace lagu, větší číslo = větší lag
fakeloss 0 simulace ztráty paketů, vyšší číslo = vyšší ztráta
fastsprites 0 nastavuje kvalitu zobrazování kouře ze smoke granátů (hodnoty 0, 1, 2, 0 = nejvíc reálné)
gamma [xx] nastavuje gamma hodnotu
hideconsole skrytí konzoly
hideradar vypne vykreslování radaru
hisound 1 vyšší kvalita zvuku 1=22kHz, 0=11kHz
hud_centerid 1 zobrazuje jméno a status (health) hráče pod zameřovacím křížem, 0 zbrazuje vlevo dole
hud_fastswitch 1 zapne rychlé přehazování zbraní klávesami 1, 2, 3..., pokud je 0 musíte potvrzovat levým krysítkem
hud_saytext_time [x] udává dobu (s) zobrazení say a say_team hlášek na obrazovce 0=žádné zprávy
kick #id kickne hráče #id (pište s křížkem), kick [name] vykopne podle jména
kill sebevraždička, zabijete se a musíte čekat než skončí kolo :)
lefthand 1 vykreslení zbraně do levé ruky, 0=pravá ruka
listplayers vypíše seznam všech hráčů a jejich id na serveru
m_filter 1 zapne filtrování myšidla (smoothing vyhlazování pohybu myši), 0 vypne
m_pitch [x.xxx] nastavuje rychlost vertikálního pohybu myši (nahoru a dolů), záporná hodnota nastaví reverzní mouselook
m_yaw [x.xxx] nastavuje rychlost horizontálního pohybu myši (vlevo, vpravo)
max_shells [xxx] maximální počet zobrazovaných nábojnic
mp_autokick 1 zapne automatický kick TeamKillerům po 3TK (0 vypne)
mp_autoteambalance 1
zapíná automatické vyvažování týmů, pokud je v jednom týmu odva a více hráčů více, server přidělí v dalším kole hráče slabšímu týmu (0 balancování vypne)
mp_buytime [x.x] určuje dobu x.x minut od začátku kola po kterou je možno nakupovat
mp_c4timer [xx] udává čas xx od načasování k výbuchu bomby v sekundách
mp_fadetoblack 1 nastavuje zčernání obrazovky po vaší smrti (0 vypíná)
mp_focechasecam [x] určuje chování kamery po vaší smrti ve spectators módu. 0 umožňuje všechny pohledy, 1 umožňuje pouze přepínání mezi vašimi týmovými kolegy, 2 vás uzamkne na místě vaší smrti a 3
umožňuje pozorovat pouze týmové kolegy jen z pohledu první osoby
mp_freezetime [x] udává dobu x vteřin zmražení před začátkem kola (to je ta doba ve které většinou nakupujete)
mp_friendlyfire 1 zapne friendly fire (0 vypne)
mp_hostagepenalty [x] vykopne hráče po zabití x rukojmích (0 vypíná)
mp_limitteams [x] tým může mít maximálne o x hráčů víc než druhý (0 vypne)
mp_mapvoteratio [x.x] číslo x.x udává podíl votů pro mapu potřebných ke změně 0.6 = 60% hráčů
mp_roundtime [x] udává dobu (xx minut) trvání jednoho kola (1-8)
mp_startmoney [xxx] nastavuje počáteční peníze
xxx, standard je 800
mp_timelimit [xx] nastavuje časový limit xx minut pro hraní jedné mapy do výměny
mp_tkpunish 1 zapne "trestání" TeamKillerů další kolo nehraje (0 vypne)
name [xxx] změní vaše jméno, pokud chcete jméno s mezerou tak jej dejte do uvozovek "Nove Jmeno"
net_graph 1 zapne zobrazování fps, pingu, přijatých a odeslaných ůdaju, loss a choke hodnot (další hodnoty 2, 3 jiné zobrazení, 0 vypíná zobrazování)
nosound 1 vypne zvuk (0 zapne)
playdemo [xxx] přehraje demo xxx.dem
playvol [x] nastavuje hlasitost při přehrávání dema
quit opustí hru, ekvivalentem je příkaz exit
r_decals [xxx] nastavuje maximální počet decals (stopy po kulkách, krev...)
r_drawviewmodel 0 vypne zobrazování zbraně, 1 zapne
r_dynamic 1 zapne dynamické osvětlování (0 vypne)
r_mmx 1 zapne mmx počítání (podporované mmx procesory), 0 vypne
reconnect zopakuje připojení bez toho aby jste opustili server (a vynuluje skóre)
record [xxx] začne nahrávat demo s názvem xxx
remove [IP] unban, odstraní IP (nebo uniqueID) z banlistu
retry pokouší se připojit na server kde pokusy o připojení selhaly
room_type 1/0 zapne/vypne ozvěnu (bug ozvěny vás taky kolikrát vytočí, co...)
say_team [xxx] vypíše do týmového chatu (jen vašim spoluhráčům) hlášku xxx
say [xxx] vypíše do chatu hlášku xxx
scr_conspeed [x] rychlost "vyrolování" konzole
snapshot pořídí screenshot v *.tga gormátu
screenshot pořídí screenshot v *.bmp formátu
sensitivity [x.x] nastavuje citlivost myši
showbriefing zobrazí briefing aktuální mapy
showinfo 1 zapne zobrazování všech paket (0 vypne)
showpause 1 zapne pauzu displaye (0 vypne)
showram 1 zapne zobrazování volné paměti
stop zastaví nahrávání dema
stopdemo zastaví přehrávání dema
stopsound zastaví přehrávání zvuků
sv_gravity [xxx] nastavuje na serveru gravitaci, výchozí hodnota je sv_gravity 800
sv_password [xxx] nastavuje heslo potřebné k přihlášení na server
sv_restartround [x] restartuje kolo za x sekund
timedemo [xxx] přehraje demo xxx.dem s maximální možností fps a odpovídající rychlostí zvuku
timeleft vypíše čas zbývající do konce mapy
timerefresh slouží k zjištění maximálních možných fps které zvládá vaše mašina
users vapíše seznam hráčů a jejich uniqueID
violence_ablood 1 zapne zobrazování krve (0 vypne)
volume [x.x] nastavuje hlasitost
votemap [xx] hlasujete pro změnu mapy na mapu číslo xx

 
Image Hosted by ImageShack.usbanner 468x60
All by TIT4Nek